7-11-60โรงงานสถานประกอบการตรวจสอบ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย แนะแนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโรงงาน สถานประกอบกิจการและให้ปฏิบัติตามกฏหมาย

 

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาว จะมีสภาพอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง ลมพัดแรง ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสูญเสียชีวิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในสถานประกอบกิจการ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอให้สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม จัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานด้านความปลอดภัย ได้ตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ จัดให้มีการดูแลบริเวณโรงงาน บริเวณใกล้เคียง จัดระบบดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายไฟฟ้า การจัดเก็บเชื้อเพลิง วัตถุดิบ วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะที่มีประกายไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟไหม้ ขอให้สถานประกอบกิจการโรงงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิเช่น กฏกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน ปีพ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน และเรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ปีพ.ศ.2552 ทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง ได้ทางเว็บไซด์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย http :// www.industry .go.th/chiangrai โทรศัพท์ 053- 711666

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *