จับคู่ธุรกิจ-เกษตรกรใช้พืชผักปลอดภัยดึงท่องเที่ยวครบวงจรยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 27 ก.พ.ถึงวันที่ 1 มี.ค.นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย สมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด “พัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวหรือกรีน ทัวลิสซึ่ม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมีการจัดอภิปรายร่วมระหว่างผู้ปะกอบการโรงแรม-ร้านอาหาร กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักหรืออาหารปลอดภัยจากสารเคมี จากนั้นวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากเกษตรกรดังกล่าวไปสู่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับประโยชน์และทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือน จ.เชียงราย ได้


โดยกิจกรรมมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ได้พบปะหารือกันภายในห้องประชุมโดยมีการแนะนำตัวและกิจการของตัวเองซึ่งพบว่าในกรณีของผู้ประกอบการนั้นต่างมีความต้องการผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น พืชผัก ไข่ไก่ ฯลฯ แต่ไม่สามารถหาแหล่งรับซื้อที่ได้รับการประกันความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน ขณะที่กลุ่มเกษตรกรเองต่างก็มีการปลูกพืชผักและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการดังกล่าว แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องได้ด้วย ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีโอกาสพบปะกันและจับคู่ทางธุรกิจกันในที่สุด จากนั้นมีการจัดทำเป็นเครือข่ายผ่านทางกลุ่มไลน์และอื่นๆ ร่วมกันต่อไป


ดังนั้นทางสภาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบรรลุข้อตกลงกันเป็นคู่ๆ โดยมีเนื้อหาให้มีการผลิตสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยมีกำหนดระยะเวลาเอ็มโอยูเป็นเวลา 2 ปีโดยมีผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรนั้นๆ ลงชื่อเป็นคู่สัญญาและมีนายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และนายพงษ์ชัย วิงวรรณ์ พนักงานพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาเชียงราย เป็นพยาน จากนั้นมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่และจัดทำโครงการและพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวต่อไป


นายกิตติ ทิศสกุลนายกสมาคมฯ และเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย ด้วย กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความฝันของตนในการจะพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ปลอดสารเคมี ได้มีโอกาสขายสินค้าท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วทางนักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการได้บริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 25 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 34 กลุ่ม ซึ่งหลังจากนี้ทางผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรก็จะกลายเป็นคู่ค้าและทั้งหมดยังเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อให้สามารถสอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ หรือแจ้งเพิ่มหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มเครือข่ายได้หากตลาดมีความต้องการในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *