เทศบาลนครเชียงรายคว้า 3 รางวัล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับรางวัลจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน”โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่นปีการศึกษา 2561 “ ดังนี้

👉 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด “ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

👉 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด “ระดับการศึกษา”

👉 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับ”รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561” ประเภทผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด “ระดับสถานศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

👉 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด “ระดับสถานศึกษา” ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่นปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *