โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในอาชีพต่างๆให้แกประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนห้วยปลากั้งและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *