งานแสดงสินค้า Eastern Food & Herbal Cluster Fair 20.

งานแสดงสินค้า Eastern Food & Herbal Cluster Fair 20.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.62 ที่ลานชั้นจี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อ.เมืองเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) จัดให้มีงานแสดงสินค้า Eastern Food & Herbal Cluster Fair 20 โดยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรม จ.เชียงราย นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมหรือเอสเอ็มอีกว่า 50 ราย เข้าร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ในโอกาสเดียวกันยังได้มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงาน (Command Center) และนำร่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ “นอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วย

นายภาษเดช กล่าวว่าพื้นที่ภาคเหนือมีความอุดสมบูรณ์ด้วยผลผลิตและสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่พบว่าที่ผ่านมาไม่มีฐานข้อมูลกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการซื้อและความต้องการขายหรือดีมานต์และซับพาย ทำให้บางครั้งผลิตสินค้ามาล้นตลาดแล้วขายไม่ได้หรือบางช่วงก็กลับขาดตลาดอีก ดังนั้นการจัดทำศูนย์ประสานงานฯ จึงเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกฝ่ายได้เข้าไปดูรวมทั้งศึกษาสินค้าในทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันพบว่าทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดำเนินการนำร่องไปแล้วซึ่งในอนาคตสามารถนำมาเชื่อมโยงกันทั้งเขต 1 และ 2 ก็จะทำให้ครบถ้วนเรื่องฐานข้อมูลสินค้าของทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากนั้นในอนาคตก็สามารถไปสู่การเชื่อมโยงครบถ้วนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ต่อไป

นางกฤษนันท์ กล่าวว่าปัจจุบันทางสำนักงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และสภาอุตสาหกรรมทั้ง 4 จังหวัด ตั้งศูนย์ประสานงานฯ เป็นแอดมินโดยตั้งอยู่ที่สภาอุตสหกรรม จ.เชียงราย และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศลักษณะ Northern Food Valley อยู่ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดรวม 8 แห่ง เพื่อเป็นจุดให้บริการข้อมูลโดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ผู้สนใจสามารถไปสอบถามข้อมูลหรือดูได้จากเวปไซต์ www.northernfoodvalley2.com รวมทั้งดูผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ NFValley2 โดยภายในจะมีข้อมุลทั้งชนิดสินค้าต่างๆ องค์ความรู้ด้านการเกษตรและอาหาร ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ราคาผลผลิตทางการเกษตรแยกตามพื้นที่เพาะปลูก แผนที่ภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน กระดานซื้อขายผลผลิต ฯลฯ ครบครัน

ด้านนายเกรียงไกร กล่าวว่าศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าวจะพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการตอบสนองความต้องกาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทะภาพ และในอนาคตหากสามารถเชื่อมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มี จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางก็จะยิ่งทำให้การพัฒนาผลผลิตและทราบความต้องการของตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ข้อมูลในศูนย์ประสานงานฯ ไม่ได้มีเพียงแค่การนำเสนอสินค้าและความต้องการสินค้าเท่านั้นแต่ยังมีองค์ความรู้นวัตรกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าไปศึกษาอีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับโครงการดังกล่าวทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการตั้งศูนย์ประสานงาน, และระบบสารสนเทศฯ ทั้ง 4 จังหวัด มูลค่ารวม 12,450,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการมาแล้วในปี 2561 จำนวน 7,200,000 บาท และในปี 2562 ได้รับอีกจำนว 5,250,000 บาท ปัจจุบันผู้สนใจในข้อมูลของสินค้าและผลิตโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรสามารถเข้าไปกดดูชนิดสินค้า พื้นที่ผลิตหรือเพาะปลูก ราคาในแต่ละช่วงเวลา ฯลฯ ได้ด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *