เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

##เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงรายเมื่อวันที่12มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ภายในชุมชนดอยทอง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย โดยภายในศูนย์ใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีบริการข้อมูลและสารสนเทศ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยซึ่ง ศูนย์ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายจึงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพราะในเขตเทศบาลนครเชียงายมีประชากร จำนวน 75,468 คน โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12,638 คนคิดเป็นร้อยละ 16.74 /////

โพสต์โดย จัดให้ มีเดีย บน 15 มีนาคม 2018

 

##เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่12มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ภายในชุมชนดอยทอง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย โดยภายในศูนย์ใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีบริการข้อมูลและสารสนเทศ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยวด้วย

ซึ่ง ศูนย์ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายจึงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพราะในเขตเทศบาลนครเชียงายมีประชากร จำนวน 75,468 คน โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12,638 คนคิดเป็นร้อยละ 16.74 /////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *