14-11-60-เปิดตัวศูนย์จำหน่ายสมุนไพรแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน2560 นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม และนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ร่วมกันแถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขาที่ 1 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการรวมตัวของเครือข่ายสมุนไพรทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี สกลนคร และจังหวัดปราจีนบุรี และทำพิธีเปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินสายอำเภอเชียงของ อำเภอเทิง โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

นายอารุณ มูลชนะ ประธานเครือข่ายสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การรวมกลุ่มครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมดให้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการร่วมมือด้านการผลิต และจำหน่ายสินค้าสมุนไพรของเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งด้านความรู้และด้านเศรษฐกิจ และเครือข่ายต้นแบบเมืองสมุนไพร ทั้ง 4 จังหวัดมองเห็นโอกาสร่วมกันในการที่จะต่อยอดการรวมกลุ่มสมุนไพรระดับจังหวัด สู่การรวมกลุ่มสมุนไพรระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปลูก ผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายได้เชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้วัตถุดิบ และช่องทางการจัดจำหน่ายในชื่อ “เครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย” เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่าย ในชื่อร้าน ไทยเฮริ์บแอทเชียงราย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำหน่ายสมุนไพรแปรรูป สมุนไพรแห้ง สมุนไพรสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทั้งอาหาร ยาสมุนไพร และสินค้าสมุนไพรประเภทอุปโภคต่างๆ โดยรามสินค้าจากสมาชิกเครือข่ายทั้ง 4 ภาค รวมถึงบริการนวดไทยนวดน้ำมัน สปา และมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสมุนไพร ด้วยระบบ Bluetooth low Energy และโมบายแอพพลิเคชั่น Bondy 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในร้าน อีกด้วย

ทางด้านนายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะของผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มสมุนไพร (Cluster) รู้สึกภูมิใจและยินดีกับเครือข่ายสมุนไพรทั้ง 4 จังหวัด ที่มีการต่อยอดความคิดและร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรหางประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันของเครือข่ายสมุนไพรทั้ง 4 จังหวัด โดยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรม และหวังว่าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทยจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทยต่อไป//

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *