ยกการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายเป็นต้นแบบทั่วประเทศ

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ที่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายประกอบไปด้วยโรงเรียนที่สังกัดจำนวน 8 โรงเรียน ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก 1 แห่ง มหาวิทยาลัยเพื่อผู้สูงวัย 1 แห่ง มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษารวมกันประมาณ 4,000 คน และระดับมัธยมศึกษาประมาณ 4,000 คน นโยบายของเทศบาลเน้นการพัฒนาให้เชียงรายเป็นนครแห่งการศึกษาจึงมีการทุ่มงบประมาณไปเพื่อการศึกษามากเป็นอันดับ 1 มาตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนดีก้าวสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาเช่นแพทย์วิศวกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศเพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายนั้นแทบไม่ต้องเพิ่มเติมสิ่งใดเพราะทำได้ดีอย่างมาก แต่ต้องขบคิดว่าจะทำให้การพัฒนาในรูปแบบเดียวกับเทศบาลนครเชียงรายขยายไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ได้อย่างไรอีกด้วย ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีนโยบายเพื่อขอให้ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศจำนวน 7,851 แห่ง ได้ร่วมกันปฏิบัติคือการจัดสรรพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือแก่นักเรียนให้มากขึ้น เพราะสถิติการอ่านของคนไทยยังน้อยซึ่งการอ่านน้อยทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงปัญญาแต่หากคนอ่านหนังสือมากขึ้นก็จะทำให้เข้าถึงเหตุผลซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมไทยได้/////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *