มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนชายภาคเหนือ

เมื่อเวลา10.30น. วันที่18ธันวาคม60 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2560  ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า และดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เข้าร่วมทำพิธีมอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสให้กับเยาวชนไทยโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนและห่างไกลธุรกันดาล ให้ได้รับการศึกาษในระดับที่สูงขึ้น และนำวิชาความรู้มาพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยในปี 2560 มีนักเรียนและนักศึกาาเข้ารับทุนทั้งสิ้น 423 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 212 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 199 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และทุนการศึกาษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีก 12 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 2,355,000 บาท

สำหรับโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 ในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน 17 จังหวัดในภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีฐานะยากจนแต่มีความมุ่งมั่นทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกซักจูงเข้าสู่อาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้ยน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วม ทั้งค่ายจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น

////////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *