พิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2561การบริหารงานเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่6 สิงหาคม2561นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะที่ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2561การบริหารงานเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์เทศบาลนครเชียงรายมีนวัตกรรมในการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม ซึ่งในความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้น มุ่งหวังสร้างสรรค์ให้เทศบาลนครเชียงรายรวมถึงพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างบูรณาการ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติการพัฒนา ในทุกๆด้านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย นครแห่งความสุขณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *