ถอดรหัส 5 เชียง ระดมสมองกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 ..2561  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงทอง) โดยการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 ..2561  ที่ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานดำเนินการ และ นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือของไทย ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และมณฑลยูนนาน จีน เข้าร่วม

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวนั้นถือเป็นรายได้หลัก โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดถึง 35 ล้านบาทและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต รวมทั้งรายได้จากภาคการท่องเที่ยวยังถือเป็น 15% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของไทย สำหรับ จังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยว 4 ล้านคนและ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ล้านคนแต่ตนไม่ทราบข้อมูลของอีก 3 เชียงที่เหลือ ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นจุดขายสำคัญและหากประเทศในภูมิภาคนี้ร่วมกันจะก็จะสามารถเชื่อมโยงเป็นพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวก็จะเป็นการกระจายรายได้ด้านนี้ออกไปทั้งภูมิภาคได้แน่นอน

ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคยังคงเป็นกลุ่มชาวจีนและมีในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ซึ่งต่างทะลักเข้ามาในประเทศไทยและใกล้เคียง ดังนั้นหากว่ากลุ่ม 5 เชียง พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกันโดยอาศัยความมีที่มาที่ไปที่เชื่อมโยงสามารถเล่าเรื่องราวของ 5 เชียงร่วมกันได้ โดยเฉพาะมีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็จะเป็นจุดขายที่สำคัญอย่างมาก กระนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการทำความเข้าใจเรื่อง 5 เชียงกับผู้ที่จะมาทำงานร่วมกันก่อนนั่นเองซึ่งก็คือภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเทศ

ดังนั้นตลอดระยะเวลาในการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการนำเอาประวัติศาสตร์ชุมชนความเป็น 5 เชียงมาแจกแจงข้อมูลและมีการนำงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาหารือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน เพราะการขับเคลื่อนครั้งนี้จะไปผู้เดียวไม่ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้บรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของสถาบันการศึกษากับการสง่เสริมการท่องเที่ยว และได้อธิบายถึงศักยภาพของ จ.เชียงราย ในการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะเป็นประตูสู่ประเทศจีนได้ทั้งทางถนน ทางเรือแม่น้ำโขงและทางเครื่องบิน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากและ 5 เชียงก็ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรล้านนาในอดีตร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย กล่าวอีกว่า สถาบันการศึกษาๆ ที่รองรับด้านการท่องเที่ยวก็มีทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูกับองค์กรในประเทศต่างๆ ลุ่มน้ำโขงเพื่อศึกษาวิจัยและร่วมกันพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนศึกษา มีการเรียนรู้ วิจัย ฯลฯ ดังนั้นการที่หลายฝ่ายจากหลายประเทศมาร่วมกันในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมากและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนได้อย่างไม่โดดเดี่ยว

นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เชื่อว่าการทำโครงการนี้จะต้องสำเร็จภายใน1ปี นี้อย่างแน่นอน เพราะครั้งนี้ผู้ประกอบการทางธุรกิจแต่ละประเทศเดินทางมาร่วมวางแนวทางร่วมกัน จากนั้นการท่องเที่ยในเส้นทางที่วางไว้ก็จะเริ่มขึ้น ดังนั้นในปี2563 จะทำให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นมากและเกิน5ล้านคนอย่างแน่นอน หรือคิดง่าย เพิ่มขึ้น10 เป็นเซ็นต์จากปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ตลอดวันที่ 8-11 ..2561 จะมีการให้ข้อมูลเรื่อง 5 เชียง ทั้งเชียงราย เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดในประเทศไทย เชียงตุงซึ่งเป็นเมืองสำคัญในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เชียงรุ้งหรือจิ่งหง เมืองเอกของเขตปกรองตนเองไตลื้อสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เชียงทองหรือหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกในแขวงหลวพระบาง สปป.ลาว จัดเสวนา รวมทั้งมีการระดมสมอง นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายเรื่อง มีการระดมสมองกลุ่มผู้ประกอบการเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนการท่องเที่ยว 5 เชียง มีกิจกรรมศึกษาดูงานอกสถานที่ เสวนาเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของ 5 เชียง ระดมสมองกลุ่มผู้ร่วมประชุมเรื่องรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 เชียง เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *